Kas peaks usaldama katalüsaatorite katalooge?

Katalüsaatorite kataloogid oli loodud esimeste töötlemisettevõttega samaaegselt.


Kõikidel suurematel töötlemisettevõttedel on olemas omad teeninduskataloogid.


Teeninduskataloogide eesmärgiks oli mõista katalüsaatorite kvaliteeti. Kataloogid olid ebatäpsed, kuna põhinesid pigem XRF-analüüsil, kui ka keemilisel analüüsil.


Artiklis "Palju maksab teie katalüsaator?" on kirjutatud, et petmine algab katalüsaatorite tootjatest. Sel juhul oleks saanud ümbertöötlejad osta teavet väärismetallide sisalduse kohta otse katalüsaatorite tootjatelt.


2000. aastate keskel Euroopa ja SRÜ turgudel oli loodud ettevõttete võrk oma seadmetega ja XRF-analüsaatoritega.


Teised ettevõtted, kes ei suutnud osta seadmeid, olid dilemma ees ja pidid sulgema ettevõtteid, või leidma odavama alternatiivi kvalitseetsetele seadmetele.


Väga palju abi tuli töötlemisettevõtetest endilt. Peale 2010. aastat kui oli enne seda olnud kriis, kogesid ümbertöötlijad keerulisi aegu – tooraine tarnete arv vähenes. Kui varem olid vastumeelsed väikefirmade suunas, siis otsustasid nad neid aidata, lootes sel viisil suurendada tooraine tarnemist.


Nii ilmusid kataloogid "kataloogid katalüsaatorite ostmiseks". Loomulikult olid need tavalised vanad kataloogid sisekasutuseks.


Hinnakujundus kataloogis oli märgitud sel viisil, et katalüsaatori hind oli umbes 65–70% tegelikust hinnast.


Tähelepanuväärt ja huvitav on see, et ümbertöötlemistehased ise ei osta katalüsaatoreid kataloogide järgi.


Iga spetsialist katalüsaatori töötlemise valdkonnas teab, et võimatu on koostada kvaliteetset kataloogi , kuna on liiga palju tegureid, mis mõjutavad ülejäänud väärismetallide sisaldust katalüsaatoris (tootja, kasutusaeg, sõidukiirus, kütus, lisandid, kliimatingimused jne). Katalüsaatoritel (sama kaubamärgi ja mudelil), võib olla erinev väärismetalli sisaldus.


Soovitame osta ja müüa katalüsaatoreid XRF kiiranalüüsil põhjal (täpsus 98%), kuid lõpliku valiku teeb klient.