+372 56506492 info@basemetal.ee
akkum_01.jpg
akkum_02.jpg
akkum_03.jpg

Akud

BASE Metal OÜ ostab kokku pliiakusid.

Võtame vastu pliiakusid (märgistusega "Pb"):
 • autoakud
 • tõstukiakud (kaalust lahutatakse metallümbrise kaal!)
 • vedurite akud
 • UPS-ide ja varutoitesüsteemide akud

Vastuvõtt toimub nii meie kokkuostudes või kliendi platsilt.

Täiendavad teenused juriidilistele isikutele:
 1. Akude utilisatsiooni leping.
 2. Ohtlike jäätmete saatekirjade koostamine Keskkonnalubade infosüsteemis iga-aastase jäätmearuande esitamiseks.
 3. Transporditeenused.
 4. Akude kogumiseks ohtlike jäätmete konteinerite kasutamise võimalus.
Akude vastuvõtutingimused:
 1. Akud võetakse vastu koos akuhappega.
 2. Võtame vastu ka katkised ja deformeerunud (põlenud) akud.
 3. Pliipasta ja -kärjed võtame samuti vastu pliiakudena.

Pliiakud on ohtlikud jäätmed, seepärast kasutage alati kaitsekindaid ja -prille!