+372 56506492 info@basemetal.ee

2020 07 14

KAABLID JA JUHTMED

Vaskkaablite baasostuhinnad                                           EUR/t Pilt
Autojuhtmed 1100,00  
Ehituskaabel 650,00  
Ehituskaablite sooned (üks kiht isolatsiooni) 1000,00  
Arvuti lintkaabel 300,00  
Kodutehnika toitekaabel 400,00  
TV- ja telefonikaabel 400,00  
Internetiühenduskaabel 400,00  
Erinevad muud kaablid või mix hind määratakse kohapeal  
     
Alumiiniumkaablite baasostuhinnad    
Alumiiniumkaablid mix al. 150,00  
     
Erinevad pesad kullatud jalgadega 350,00
Autojuhtmete kaitsmete blokid 100,00

Hinnad ilma käibemaksuta.

 

Alates 2011 käibemaksu osa kliendile üle ei kanta vastavalt Käibemaksuseaduse §411.

Kaablite vastuvõtt suuremates kogustes (üle 0,2 tonni) lõppeb pool tundi enne sulgemist – tööpäevadel 16:30 ja
laupäeval 13:30.

Tabelis on ära toodud baashinnad. Kui teil on suur kogus kaupa (al. 300 kg), siis pöörduge Tel. 56 50 64 39.

 

KAABLITE VASTUVÕTMISE KORD

1. Kaablite tasuta vastuvõtmine on lubatud eraisikutelt või juriidilistelt isikutelt üleandmise-vastuvõtuaktiga vastavalt Jäätmeseaduse § 106 ( Isiku ees- ja perenimi, iskukood, aadress, telefon ja autonumber).

2. Raha eest ostetakse kaableid vaid Jäätmeseaduse § 105 lg 2 viidatud isikutelt.

Ettevõte peab olema registreeritud Majandustegevuse registri lehel https://mtr.mkm.ee/ :

Majandustegevusteade – Tegevusala: "Sideteenuse osutamine"

või

Tegevusluba – Tegevusala: "Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu" või "Võrguteenuse osutamine põhivõrgu kaudu".

 

KORDUVAD KÜSIMUSED

Küsimus: Meie ettevõte tegeleb ehitustöödega. Töö käigus korjame kokku kaablite ja juhtmete jäägid. Kas me võime need teile maha müüa, kui ettevõttel ei ole Majandusregistris märget vastava tegevusala kohta?

Vastus: Ei või! Teil on võimalik ettevõte Majandusregistris vastava tegevusalaga registreerida või saate oma kaablite ülejäägid ära anda tasuta. Seadus keelab müüa kaableid-juhtmeid isegi neid müüvatel või paigaldavatel ettevõtetel, juhul kui nad ei ole Majandusregistris registreeritud vastava tegevusalaga.

Küsimus: Teen suvilas remonti ja vahetasin vanad elektrijuhtmed uute vastu. Kas võin vanad juhtmed teile müüa?

Vastus: Ei või! Eraisikutel ei ole õigust elektrijuhtmeid müüa. Nende utiliseerimiseks võite nad tasuta ära anda kas meie ettevõttele või mõnele teisele jäätmekäitlusega tegelevale ettevõttele.

 

VÄRVILISE METALLI BAASOSTUHINNAD

MUSTA METALLI BAASOSTUHINNAD

LIGIKAUDSED KATALÜSAATORITE HINNAD